Nowszy tytuł

Trasa Niepodległości rozpoczyna się w rejonie skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych, a kończy na ul. Wiadukt. Jest to sześciokilometrowa droga o dwóch pasach ruchu w każdą stronę, posiadająca 11 dwupoziomowych skrzyżowań i tunel pod torami, 8 sygnalizacji świetlnych oraz 13 km ścieżek rowerowych. W ramach inwestycji powstały także chodniki, zieleńce, infrastruktura techniczna i ekrany akustyczne.

Trasa, czyli Al. Niepodległości i Al. I.J. Paderewskiego, została wykonana w wykopie, gdzie zaprojektowano jezdnie główne, natomiast ruch lokalny będzie odbywał się górą. Jest drogą klasy GP – czyli główną ruchu przyspieszonego – i można poruszać się nią z prędkością do 70 km/h. Koszt inwestycji wyniósł 351,5 mln zł, z czego 267,5 mln zł Miasto pozyskało z unijnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020.

– To historyczna chwila w dziejach Białegostoku. Dziś oddajemy mieszkańcom nową trasę, nie tylko funkcjonalną, ale po prostu piękną. Trasa Niepodległości przekazana zostaje do użytku w roku, w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Białystok. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Trasa, czyli Al. Niepodległości i Al. I.J. Paderewskiego, została wykonana w wykopie, gdzie zaprojektowano